Yazı Detayı
01 Nisan 2021 - Perşembe 08:32 Bu yazı 1921 kez okundu
 
KALEM KAMERA VE RAKAMLI KİTAP
Hayrettin Önen
 
 

       Rabbimizin bir ismi de El-Hak tır. Hakkı Tecelli ettirendir. Hak daima tecellidedir. Kişi, zahiri âlem hayatında  (Dünyada) yaptığı bütün amellerin hesabını kıyamet gününde Mahkeme-İ Kübra’da verecektir. Hâkimlerin hâkimi olan Allah’ın huzurunda hiç kimseye haksızlık yapılmaz.

        Allah’u Teâla buyuruyor ki,

        82/İNFİTÂR-10-11-12: Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak. Yaptığınız şeyleri bilirler.

Kıyamet günü amellerinizin karşılığı mükâfat ve mücazat olarak ödenmek üzere bize bir mizan ve bir kitap verilir. Rabbimiz Kur’an- Kerim’inde bu hususa dikkat çekiyor.

       17/İSRÂ-14: Kitabını oku (hayat filmini izle)! Bugün hasib (hesap görücü) olarak (hayat filmindeki) nefsin(in cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri) sana kâfi oldu.

       36/YÂSÎN-65: Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını (yaptıklarını) Bize, onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder.

       Kıyamet günü bizim bütün hayatımız üç boyutlu olarak yeniden görüntülenecek. Tabi ki orada zaman açısından Allah’u Teâlâ’nın standartlarına göre yaşanacak. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki “Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah, asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün, sizin saydığınız bin sene gibidir.” Öyle ise, yüz sene yaşayan bir insanın hayatı 2,4 saat içinde tamam olacak demektir.

        Allah’u Teâla bu konuda diğer bir ayet-i kerimesi de: “Şüphe Yok Ki, Allah Hesabı Pek Çabuk Görendir.” (âli İmran–19)

        O saatin sonunda insanın bütün rakamları ortaya çıkıyor. Bu rakamlardan ne demek istiyoruz. Çünkü Allah’u Teâlâ kitabı; Kitabun Mergüm (Rakamlanmış bir kitap) olarak ifade buyuruyor. (mutaffifin-9-22)

        Yani hayat filmimiz rakamlı bir kitap. Bu rakamlı kitabın her saniye rakamları var. Birinci özelliği; insanın her saniyesinde kiramın kâtibin melekleri o hayatı filme alırken, o satın gerektirdiği mükâfatı veya mücazatı o kişiye rakamsal olarak vermesidir.

       Eğer, yeşil rakamlarla pozitif sonuçlar varsa, bunlar sevap hanemize yazılıyor. Ve eğer kırmızı rakamlarla negatif sonuçlar varsa, bunlar günah hanemize yazılıyor. Ve Kıramen Kâtibin meleklerinin devamlı olarak ortaya koyduğu gerçekler, hayat filmimizin devamlı numaralanması, o günkü işlem durduğu zaman, klase etme noktasına gelince, bu klase noktasında, iki ayrı grup saklayıcı var. Kiramen Kâtibin melekleri burada ikiye ayrılıyor.

       Sol taraftakiler günahlarımızı muhafaza ediyorlar. Yani negatif işaretli negatif numaralı olan kısmı muhafaza ediyorlar. Sağ taraftakiler de yalnız pozitifleri, yani sevaplarımızı muhafaza ediyorlar.

       Öyle ki, bu rakamların bir özelliği daha da var. Mütemadiyen yeni eklenilen rakamlar, eskileriyle toplanıp, son rakam devamlı olarak görünüyor. Yani iki filme bakan insan hangisinin daha üstün olduğunu aynı anda görüyor. Çünkü rakamlar toplanarak geliyor.( kümülatif )

       Yani, İnsan; Ben şu anda bir günah işlemiyorum, bir sevap da işlemiyorum, öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de derecat kaybediyorum diyemez. Çünkü kaybı var. Eğer zikir etmiyorsa, her saniye bir negatif alıyor. Yani derecatı devamlı düşüyor.

       Öyleyse insan, isyandan başlayan, teslime kadar ulaşan sonsuz merdiven basmaklarından bir tanesindedir her zaman. Ve her an değişir bu. Ya ileriye doğru, ya geriye doğru iner. Çıkar.

       İşte böyle bir statü içinde, insanın her anı o rakamlarla işaretleniyor. Bunun için Allah’u Teâlâ hayat kitabımıza, hayat filmimize Kitabün Mergüm diyor. Rakamlı kitap… Peki, kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü iki grup melek, son rakamlarına bakacaklar, hangisinde son rakam yüksekse diğer taraf filmi öbür tarafa teslim etmek mecburiyetinde. Rakamı yüksek olan taraf, filmin tamamına sahip olacak demektir. Yani, sevapları fazla olan bir insanın hayat filmi kıyamet günü sağ tarafında tamamlanır. Günahları fazla olan bir insanın hayat filmi kıyamet günü sol tarafında tamamlanır.

Öyleyse nasıl boyutlarda ait olan bir kalem olduğunu bir defa düşünün. İnsan düşüncelerinden dolayı sorumlu değildir. Başkasına zararı dokunmaz düşününce. Ama başkası hakkında bir takım sui- zanlarla hareket ediyorsa, o zaman düşüncelerinden de sorumludur. Dolasıyla düşüncelerimizin filmi rakamsız olmasına rağmen öyle anlar vardır ki, düşünceler de negatif rakamlar ihtiva ederler, kalem onları da yazar.

       Öyleyse, Allah’u Teâlâ’nın kalemleri, ne kadar çok sayıda. Düşünün bir defa bu kalemler bütün insanlar için, ne kadar milyar insan varsa sadece şu dünya da her insan için en az bir çift kıramen kâtibin meleği var. Bütün cinler için gene kıramen kâtibin melekleri var. Yani, Allah’u Teâlâ her şeyi ne kadar sonsuz bir dizaynla düşünüyor. Ve bunların neticesinde kalemler inkâr kabul etmeyecek bir şekilde, herkesin hesabını net olarak ortaya çıkarıyor.

       İşte Allah’u Teâlâ’nın mahkeme-i Kübra dediği olay bu. Pek çok kişi bir kısım palavralar anlatırlar. Allah’u Teâlâ’nın hepimizi tek tek huzuruna alacak, tek tek sual soracak vs. vs. hâlbuki böyle bir olay yok. Üstelik hepimizin şimdi orada olduğunu düşünün. Altı milyar, yedi milyar insan birbirinin arkasından Allah’u Teâla’nın huzuruna çıktığını düşünün. Bu gezegen için kim bilir kaç asır sürer… Hâlbuki iki saatlik süre içinde her şey bitiyor. Çünkü kıramen kâtibin melekleri hepimize ya sağ tarafımızdan ya sol tarafımızdan hayat filmimizi teslim ediyorlar.

       Herkes kalemi, yazı yazan bir sistem zannediyor. Hâlbuki o yazı yazan bir sistem değil, o insanın hayatını, bütün kâinatın oluşumunu filme alan bir sistem.

Allah’u Teâlâ, Gönül gözünü (kalp gözünü) açtığı kişilere gösteriyor bunları. Birde onlara, İlham yoluyla, onlar hakkında bilgiler veriliyor.

       Melekler denildiği zaman, bu melekleri hepiniz görürsünüz. Mesela şu anda gökyüzüne bakın hareket halinde olan milyarlarca nokta göreceksiniz. Yuvarlak yuvarlak hareket halinde olan, parlak parlak bir kısım şeyler. İşte onların hepsi ayrı ayrı meleklerdir. Ve hareket halindedirler. Hiç boşluk yok, her tarafı kaplamış durumdalar.

       7-8 Tane Etrafınızda her an melekler var. Mesela tayyi mekân yaparken, onların yardımıyla yaparsınız. Her uykuya geçişinizde onlar yardım ederler. (Rüya olarak bildiğiniz aslında nefs tayyi mekânıdır) nefsiniz vücudunuzdan dışarı çıkması için onlar yardım ederler. Vücudunuza girerken de onlar yardım ederler. Devamlı onlarla haşir neşirsiniz. Tabii ki bu gözler onları görmez.

        Rabbimin hepimizin amel defterlerimizin sağımızdan vermesini ve bizi buna layık görmesini temenni ederim.

       Allah razı olsun…

 
Etiketler: KALEM, KAMERA, VE, RAKAMLI, KİTAP,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Allah sadece Peygamberlere mi vahyeder? (2)
Allah sadece Peygamberlere mi vahyeder? (1)
NEFSLER HASTADIR
ORUÇ
AYETLERE İNANANLAR
18 YILLIK YAYIN YOLCULUĞU
İnsanların aynasında kendimizi yargılamak-2
İnsanların aynasında kendimizi yargılamak-1
Evlerde köpek beslemek dinen uygun mudur?
DABBETUL ARZ
Bugün Müslümanların çok büyük kısmı babalarının dinini yaşıyorlar
ALLAH’A YARDIM ETMEK
ALLAH İLE BERABERLİK
KADINLARA ŞİDDET KULLANMAK
ASRI SAADET NE DEMEKTİR?
Peygamber Efendimizin Doğumu (2)
Peygamber Efendimizin Doğumu (1)
ALLAH İLE ARAMIZDA BİR MESAFE VE TARİKAT VAR MIDIR?
Allah’ı sevmeli mi, yoksa ondan korkmalı mıyız? (2)
Allah’ı sevmeli mi, yoksa ondan korkmalı mıyız? (1)
BAŞIN ÖRTÜLMESİ
AHİRETTE YENİ BİR YARATILIŞLA VE YENİ BİR VÜCUTLA YARATILMA
YILANA SARILMAK
Eski Âlimlerin hadisler hakkındaki yorumları
ADALET
ALLAH’IN İPİ NEDİR?
En şerefli hizmet ALLAH’A DAVET ETMEKTİR
Allah’ın indinde İslam’dan başka bir din yoktur
ALLAHÜTEALȂ AYETLERİ KİMLERE AÇIKLIYOR
SEVİYORUM DİYEBİLMEK…
BAŞLANGIÇTA İNSANLARIN DURUMU NEDİR? (2)
BAŞLANGIÇTA İNSANLARIN DURUMU NEDİR? (1)
TUTULMAYAN ORUÇUN KEFFARETİ
AŞK ÜZERİNE…
AKLETMEK VE İDRAK ETMEK
ALLAH AŞKI VE ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEME DUASI
3 DEFA FISK VE 3 TEVBE HAKKI NEDİR?
GÜNDEM
ALLAH BİZİ NEDEN YARATTI? (2)
ALLAH BİZİ NEDEN YARATTI? (1)
Kur’an her şeyi anlatmıyor, açıklamıyor diyenler!
SİYAH-BEYAZ
MERHABA ONYEDİNCİ YIL…
AHİRETTE ŞEFAAT VAR MIDIR-3
AHİRETTE ŞEFAAT VARMIDIR-2
AHİRETTE ŞEFAAT VAR MIDIR?1
MÜRŞİDİ OLMAYANIN MÜRŞİDİ ŞEYTANDIR!
VE BİR GÜN İNSAN OLABİLMEK
SIRATI MÜSTAKİM Mİ? SIRAT KÖPRÜSÜ MÜ?
ALLAH’IN BİZİM YAŞAMAMIZI İSTEDİĞİ HAYAT TARZI NEDİR?
ALLAH GÖRÜLÜR MÜ (2)
ALLAH GÖRÜLÜR MÜ?
İPEKLİ ELBİSE GİYMEK VE ALTIN ZİYNET TAKMAK ERKEKLERE HARAM MIDIR?
HAYATI VEREN RUH DEĞİL İNSANI YAŞATAN DA ÖLDÜREN DE ALLAH’TIR
BİZ İNSANLAR…
KADINLARA ŞİDDET KULLANMAK
ALLAH’A MEKTUP
FAİZ VE RÜŞVET
BİR KADIN…
YAĞMUR DAMLALARININ KARDEŞLİĞİ
HANGİ ŞARTLARDA SAVAŞILIR VE ŞEHİT OLUNUR-1
HANGİ ŞARTLARDA SAVAŞILIR VE ŞEHİT OLUNUR 2
YAĞMUR DAMLALARININ KARDEŞLİĞİ
YÜZYIL SAVAŞLARI VE HİDAYET
Ahir zaman fitnesi DECCAL…
MALLARINIZ VE EVLATLARINIZ FİTNEDİR
Cennete ve cehenneme uygun vücutlarla tekrar yaratılma
İŞKUR İŞSİZLERİN İŞ KAPISI OLDU
ŞEYTAN’IN GÜCÜ NEDİR?
CENNET VE CEHENNEMİN KIYAMETİ
AŞURE GÜNÜ NE DEMEK?
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
81
0
8
6
25
39
2
Beşiktaş
81
0
8
6
25
39
3
Fenerbahçe
79
0
8
7
24
39
4
Trabzonspor
68
0
7
14
18
39
5
Sivasspor
62
0
7
17
15
39
6
Hatayspor
61
0
12
10
17
39
7
Alanyaspor
57
0
14
9
16
39
8
Fatih Karagümrük
57
0
12
12
15
39
9
Gaziantep FK
55
0
12
13
14
39
10
Göztepe
51
0
14
12
13
39
11
Konyaspor
49
0
14
13
12
39
12
Çaykur Rizespor
48
0
15
12
12
39
13
Kasımpaşa
46
0
17
10
12
39
14
Yeni Malatyaspor
45
0
14
15
10
39
15
Başakşehir FK
45
0
16
12
11
39
16
Antalyaspor
43
0
14
16
9
39
17
Kayserispor
41
0
16
14
9
39
18
BB Erzurumspor
40
0
20
10
10
40
19
MKE Ankaragücü
38
0
21
8
10
39
20
Gençlerbirliği
38
0
21
8
10
39
21
Denizlispor
28
0
23
10
6
39
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı