Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
09 Ekim 2019 - Çarşamba 17:03 Bu yazı 4782 kez okundu
 
Ahir zaman fitnesi DECCAL…
Hayrettin Önen
 
 

         Kıyametin büyük alametlerinden ikincisi Deccalın çıkmasıdır. Deccal büyük bir fitnedir. Deccal akılları hayrete düşürecek şekilde fizik ötesi birçok özeliklere sahiptir. Allah’a ulaşmayı kalben dileyen, Allah’ın şeytandan koruyarak kendisini ulaştırmayı dilediği kimseler hariç, İnsanların çoğu ona aldanır. Deccal, aldanan kimselerin durumuna şaşılmaz. Çünkü günümüzde insanlar falcılık, kehanet ve telepatiyle gayb den haber verme gibi hususları şeytanın yardımıyla başaran ve Deccal’dan daha alt seviyedeki medyum denilen kimselere inanıp aldanmaya devam ediyorlar. Deccal ise istediği zaman fizik ötesi birçok olayı şeytanın yardımıyla gerçekleştiren bir kişidir. Bu güçlerinden bazıları şunlardır: Buluttan yağmur yağdırması ve durdurması, ölüyü dirilmesi, çöl olan yerlerde ot bitirmesi gibi. Dünya hayatının zenginlikleri,  hazineler Deccalın ardından koşar. Bütün bunlar insanlar için büyük bir fitne ve imtihan olacaktır. Deccalın yaptıklarına Allah’a ulaşmayı dileyen Hakk müminler aldanmazlar, fakat Allah’a ulaşmayı dilemeyerek kalplerinde şüphe, nifak, bulunan kimseler ona aldanıp uyarlar, ordusuna katılırlar. Çok hilekâr ve dolandırıcı olduğu için kendisine Deccal, bir gözü kör olduğu veya yeryüzünde çok dolaştığı için de Mesih denilmiştir.

  Mehdi’nin zamanında çıkacak olup, Hazreti İsa (A.S) tarafından öldürülecek olan Deccal ile daha önceden gelip geçen Deccallar arasındaki fark şudur: Bu ulûhiyet davasında bulunacaktır. Diğerleri ise Peygamber olduklarını veya Peygambere yakın bir şahsiyet olduklarını yalan yere iddia ederler.

  Kıyamet alametlerinden olmak üzere Hadis-i şeriflerde iki Mesih zikredilir. Birincisi Mesih İsa’nın inmesi, ikincisi ise, Mesih Deccalın çıkması. İşte bu hadislerde zikredilen Mesih, Deccaldır. Büyük fitne olarak Mehdi (A.S)’ın zamanında çıkacak olan ve İsa (A.S) tarafından öldürülecek olandır.

HZ. İSA, DECCALİYET’İ ETKİSİZ HALE GETİRECEKTİR

  Hz. İsa (A.S) ve Mehdi (A.S)’ın hidayet çağında  (ahir zamanda) yapacakları tebliğle karşılarındaki din dışı en önemli negatif gücün ne olduğunu, Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadislerinde haber vermiştir. Bu negatif güç “Deccal” dir. Hadislerde kıyametin büyük alametlerinden biri olarak sayılan deccal ismi “dcl” kökünden gelen “yalancı, hilekâr, zihinleri gönülleri iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid (fesatlaştıran), kötü kişi” anlamına gelmektedir. 

 

         Deccal maddi güç ve imkânlarının yanı sıra bazı güçlere da sahip olacak ve insanların büyük çoğunluğunu bu zül mâni güçleri ile etkisi altına alacaktır. Bu şekilde olağanüstü işler yaparak birtakım sahte yardımcıları ile insanları kandırdığı ve şeytanların desteğiyle hareket ettiği için, Deccal’ın yenilmesi ancak Rabbimizin çeşitli mucizeler bahşettiği Hz. İsa (A.S) vesilesiyle olacaktır. Hz. İsa (A.S)’ın Deccalın fitnesini yok etmesi, Allah’ın izniyle çok hızlı ve kolay olacaktır. Hz. İsa (A.S) Allah’ın izniyle ölüleri diriltmek, hastaları iyileştirmek, çamurdan kuş yapıp üfleyerek can vermek gibi mucizelerin sahibidir.

   Deccaliyet’in tam anlamıyla ortadan kaldırılması, Hz. İsa (A.S) vesilesiyle olacaktır:

  “Allah’ın düşmanı olan Mesih-i Deccal, Hz. İsa (A.S)’ı görünce, tuzun suda eridiği gibi erir. Hz. İsa (A.S) onu terk edip bıraksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah, onu bizzat İsa (A.S)’ın eliyle yok edecektir.”(Müslim, kitabü’l fiten: 34)

 “Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hakk, Mesih İsa İbni Meryem’i gönderir. Hz İsa, Deccal ile Lüdde ( Beytül Makdis’e yakın bir yerde) kapısında karşılaşır ve onu yok eder.( Sahih-i Müslüm; büyük fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s 104)

    Hadislerde haber verildiği gibi Hz. İsa (A.S) yeniden yeryüzüne dönecek. Deccal’le karşılaşacak ve Deccal Hz.İsa (A.S)’ı görünce “tuzun suda erimesi gibi” yok olacaktır. Allah’ın izniyle Hz. İsa (A.S)’ın “nefesi dahi” Deccal’ın fitnesinin yok edilmesine yetecektir. Hz. İsa (A.S)’nın yalnızca nefesinin dahi, iman etmeyenler üzerinde büyük bir etki oluşturacağı ve batıla dayalı Deccaliyet sistemini kökten yok edeceğini Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle bildirmiştir.

  “O’ nun (Hz. İsa (A.S)’nın nefesini duyan hiçbir kâfirin ölmemesi mümkün değildir. Deccal’ın yalancı olduğu etrafa dalga dalga yayılacaktır. Deccaliyet perişan olacak fikir sistemi yok edilecektir.” ( Sünen-i İbn-i Mace, 10/32)

 Bu gerçek Kuran’da da “Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.” Enbiya suresi, 18 ayetiyle hatırlatılmaktadır. Hak daima batıla karşı üstün gelmektedir.

MEHDİ (A.S) VE HZ. İSA (A.S)’NIN BİRLİKTE DECCALİYET’İ YOK EDECEKLERİ HADİSLERDE BİLDİRİLMİŞTİR.

    Hz. İsa’nın deccal fitnesini Mehdi (A.S) ile birlikte yok edeceğini Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadislerinde bildirmiştir.

    “Mehdi benim benim ehl-i beytim’den ve benim neslimdedir. O, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Muhakkak ki o, İsa (A.S) ile birlikte yola çıkarak Filistin arazisindeki bab-u lut denilen mevkide Deccal’ı yok etmesi için Hz. İsa (A.S)’ya yardım edecektir.” (Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri, İmam Şerani, bedir yayınevi s. 438(816)

   “İsa gökten inecek, Deccal’ı yok edecek veya Mehdi’nin Deccalı yok etmesine yardım edecektir.”( Kittani, s 145) (Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s.127)

        Mehdi (A.S), tüm insanları Allah’ın Kuran’da bildirdiği 7 safha ve 4 teslim olan hak dini yaşamaya davet edecek, Deccal’ın ve onun dünya hayatında Allah’a ulaşmayı dilememeye dayalı sisteminin ortadan kalkmasıyla birlikte insanlar dalga dalga hak dini (Allah’ın dinini) yaşamaya yöneleceklerdir.

       110/NASR-1: Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman.

       110/NASR-2: Ve insanların grup grup Allah'ın dînine girdiğini gördüğün (zaman).

       110/NASR-3: O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O'ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir.

 Yeryüzünde 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kuran ahlakı hâkim olacak ve bu şekilde tüm insanlık barış ve mutluluğa kavuşacaktır. Ancak günümüzde bunların hiçbiri henüz yaşanmamıştır. Tüm dünya insanları Hz. İsa (A.S)’nın ikinci kez yeryüzüne gelişini beklemektedir. Hz. İsa (A.S) henüz inmediği için Mehdi (A.S) ile birlikte yaptığı tebliğle DECCALİYET’İ yok etmeye vesile olamamışlardır. Hidayet Çağı’nda ( ahir zaman) alametleri birbiri ardınca gerçekleşmekte olması, Mehdi (A.S)’nın 30 küsur yıldır tebliğine devam etiğini ve Hz. İsa (A.S)’nın Hidayet çağında geleceğini göstermektedir. Allah razı olsun.

 

 
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , Ahir, zaman, fitnesi, DECCAL…,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Allah’ın indinde İslam’dan başka bir din yoktur
ALLAHÜTEALȂ AYETLERİ KİMLERE AÇIKLIYOR
SEVİYORUM DİYEBİLMEK…
BAŞLANGIÇTA İNSANLARIN DURUMU NEDİR? (2)
BAŞLANGIÇTA İNSANLARIN DURUMU NEDİR? (1)
TUTULMAYAN ORUÇUN KEFFARETİ
AŞK ÜZERİNE…
AKLETMEK VE İDRAK ETMEK
ALLAH AŞKI VE ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEME DUASI
3 DEFA FISK VE 3 TEVBE HAKKI NEDİR?
GÜNDEM
ALLAH BİZİ NEDEN YARATTI? (2)
ALLAH BİZİ NEDEN YARATTI? (1)
Kur’an her şeyi anlatmıyor, açıklamıyor diyenler!
SİYAH-BEYAZ
MERHABA ONYEDİNCİ YIL…
AHİRETTE ŞEFAAT VAR MIDIR-3
AHİRETTE ŞEFAAT VARMIDIR-2
AHİRETTE ŞEFAAT VAR MIDIR?1
MÜRŞİDİ OLMAYANIN MÜRŞİDİ ŞEYTANDIR!
VE BİR GÜN İNSAN OLABİLMEK
SIRATI MÜSTAKİM Mİ? SIRAT KÖPRÜSÜ MÜ?
ALLAH’IN BİZİM YAŞAMAMIZI İSTEDİĞİ HAYAT TARZI NEDİR?
ALLAH GÖRÜLÜR MÜ (2)
ALLAH GÖRÜLÜR MÜ?
İPEKLİ ELBİSE GİYMEK VE ALTIN ZİYNET TAKMAK ERKEKLERE HARAM MIDIR?
HAYATI VEREN RUH DEĞİL İNSANI YAŞATAN DA ÖLDÜREN DE ALLAH’TIR
BİZ İNSANLAR…
KADINLARA ŞİDDET KULLANMAK
ALLAH’A MEKTUP
FAİZ VE RÜŞVET
BİR KADIN…
YAĞMUR DAMLALARININ KARDEŞLİĞİ
HANGİ ŞARTLARDA SAVAŞILIR VE ŞEHİT OLUNUR-1
HANGİ ŞARTLARDA SAVAŞILIR VE ŞEHİT OLUNUR 2
YAĞMUR DAMLALARININ KARDEŞLİĞİ
YÜZYIL SAVAŞLARI VE HİDAYET
MALLARINIZ VE EVLATLARINIZ FİTNEDİR
Cennete ve cehenneme uygun vücutlarla tekrar yaratılma
İŞKUR İŞSİZLERİN İŞ KAPISI OLDU
ŞEYTAN’IN GÜCÜ NEDİR?
CENNET VE CEHENNEMİN KIYAMETİ
AŞURE GÜNÜ NE DEMEK?
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
Batman
Sıcak
Güncelleme: 03.08.2020
Bugün
17° - 39°
Salı
19° - 39°
Çarşamba
20° - 39°
Batman

Güncelleme: 03.08.2020
İmsak
03:37
Sabah
05:13
Öğle
12:27
İkindi
16:16
Akşam
19:31
Yatsı
21:00
Arşiv Arama
Haber Yazılımı